Day: July 1, 2022

 •  | Lifestyle

  มือใหม่ เลือกอย่างไร ให้เลือกพอตที่เหมาะกับตัวเอง 

  แน่นอน่วาสำหรับการเลือก Pod บุหรี่ไฟฟ้านั้นหลากหลายคนนั้นอาจจะเลือก Pod ที่เหมาะสมกับตัวเองได้ ในขณะที่บางคนนั้นอาจจะเป็นมือใหม่ในการเลือกใช้งานนั้นจึงทำให้เมื่อเรานั้นเข้าไปในร้าน ร้านขายน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า นั้นเราอาจจะไม่รู้ว่าเรานั้นควรที่จะเลือกอย่างไรดีเพื่อให้เรานั้นสามารถเลือก Pod ที่เหมาะสมกับเราดังนั้นในบทความนี้จะมีคำตอบในคำถามนี้มาลองดูกันว่าเรานั้นจะสามารถที่จะเลือก Pod แบบไหนที่เหมาะกับเราได้บ้าง   ขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานของตัวเอง   ปัจจุบันนั้นบุหรี่ไฟฟ้าในร้านขายน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า นั้นมีขนาดที่หลากหลายอย่างมากในการเลือกใช้งาน ดังนั้นเราควรที่จะเลือกบุหรี่ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้งานของเรา เรานั้นต้องการที่จะใช้งานแบบไหน เพื่อให้สามารถที่จะเลือกใช้งานบุหรี่ไฟฟ้าที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานของตัวเอง และ สามารถที่จะพกพาไปไหนมาไหน […]

  Read more
  Comments Off on มือใหม่ เลือกอย่างไร ให้เลือกพอตที่เหมาะกับตัวเอง 
 •  | Lifestyle

  ข้อแนะนำในการเลือกแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน

  แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินเป็นส่วนประกอบสำคัญของไฟฉุกเฉิน อุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างยามฉุกเฉิน ไฟจะส่องสว่างขึ้นมาอัตโนมัติ เมื่อเกิดไฟฟ้าภายในอาคารดับ เกิดเหตุไฟไหม้หรือเกิดเหตุขัดข้องต่างๆ การทำงานของไฟฉุกเฉินจะอาศัยแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินที่ชาร์จไว้ตลอดเวลา พร้อมทำงานเมื่อไฟฟ้าดับ เมื่อไฟฟ้าดับวงจรชาร์จจะหยุดการทำงาน สวิตช์อัตโนมัติจะต่อเข้ากับหลอดไฟเข้ากับแบตเตอรี่ ทำให้ไฟฉุกเฉินส่องสว่างขึ้น  แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินมี 2 แบบ คือ แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินแบบเติมน้ำกลั่นและแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินแบบไม่ต้องเติมน้ำกลั่นหรือแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินแบบแห้ง การเลือกแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน ถ้าเป็นแบบเติมน้ำกลั่นเหมาะสำหรับการติดตั้งในสถานที่ที่อากาศสามารถถ่ายเทได้อย่างสะดวก ติดตั้งในพื้นที่โล่ง ตามทางเดิน บันได […]

  Read more
  Comments Off on ข้อแนะนำในการเลือกแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน