| Shopping

ข้อแตกต่างระว่างมู่ลี่อลูมิเนียมและมู่ลี่ไม้

มู่ลี่อลูมิเนียม vs มู่ลี่ไม้                เมื่อพูดถึงผ้าม่านหลายคนก็นึกถึงอุปกรณ์ในการป้องกันแสงแดดอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือมู่ลี่และยังคงมีข้อสงสัยว่ามู่ลี่ จัดเป็นผ้าม่านหรือไม่ซึ่งคำตอบก็คือมู่ลี่เป็นผ้าม่านประเภท 1 ค่ะแต่อาจจะมีลักษณะและรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกับผ้าม่านประเภทอื่นๆเพราะคุณสมบัติและวัสดุที่ใช้ในการประกอบขึ้นมาเป็นมู่ลี่จะค่อนข้างแตกต่างออกไป ซึ่งในส่วนของมู่ลี่ก็มีคุณสมบัติที่ดีในการป้องกันแสงแดดได้ดีกว่าผ้าม่านบางประเภทดังนั้นหลายคนจึงหันมาเลือกใช้มากกว่าที่จะใช้ผ้าม่านสำหรับบางห้องภายในบ้านนั่นเอง                ประโยชน์และข้อดีของมู่ลี่มีมากมายไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการป้องกันแสงแดดและรังสี UV รวมไปถึงเป็นผ้าม่านประเภทที่ไม่เปลืองพื้นที่ใช้สอยทำให้ห้องเล็ก ดูกว้างขวางมากยิ่งขึ้นไม่รกหูรกตาและที่สำคัญมู่ลี่จึงนิยมนำมาใช้กับหน้าต่างในห้องสำนักงานหรือห้องทำงานภายในบ้านมากกว่าห้องประเภทอื่นๆสิ่งที่ทำให้มู่ลี่มีความโดดเด่นแตกต่างจากผ้าม่านทั่วไปก็คือเราสามารถ หมุนปรับใบ ม่านมู่ลี่ให้สามารถรับแสงหรือกันแสงได้ในองศาต่างๆมากมาย เพราะในบางครั้งเราต้องการแสงสว่างแต่ไม่ต้องการแสงแดดและในบางครั้งเราจะต้องการ ให้อากาศถ่ายเทลมส่งผ่านเข้ามาก็สามารถปรับ มู่ลี่ เพื่อตอบสนองความต้องการได้เช่นกัน […]

Read more
Comments Off on ข้อแตกต่างระว่างมู่ลี่อลูมิเนียมและมู่ลี่ไม้