| Lifestyle

แม้เต็มไปด้วยความต่างวัฒนธรรมแต่ความอร่อยคือหนึ่งเดียวที่ Pizza Hut พัทยา

เป็นที่รู้ดีกันอยู่แล้วว่าพัทยาคือเมืองที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของผู้คน แต่ท่ามกลางความหลากหลายเหล่านั้นยังมีหนึ่งความสากลแฝงอยู่ คือ อาหาร อาหารนับเป็นสิ่งที่เชื่อมผู้คนไว้ด้วยกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร นับถือศาสนาไหน หรือยากดีมีจนเพียงไร ความอร่อยและสิ่งดี ๆ ที่มีในอาหารก็มอบความสุขให้คนเราได้อย่างเท่าเทียม เฉกเช่นเดียวกันกับที่ Pizza Hut พัทยา ความอร่อยที่แตกต่าง แต่รวมกันเป็นหนึ่งในความเลิศรส ที่ไม่เป็นสองรองใคร เมนูที่มิกซ์กันอย่างลงตัว แนะนำความอร่อยรูปแบบใหม่กับผู้คนที่แตกต่าง […]

Read more
Comments Off on แม้เต็มไปด้วยความต่างวัฒนธรรมแต่ความอร่อยคือหนึ่งเดียวที่ Pizza Hut พัทยา